Pro Greges team

Vi indgår samarbejde, der skaber værdi for dig og “folket”

Det er Pro Greges ambition at samle landets dygtigste faglige fyrtårne, så deres kompetencer og viden kan bringes i spil i udviklingen af den kommunale sektor. Hvis du er et fagligt fyrtårn på dit politikområde, er du velkommen til at kontakte os med henblik på et eventuelt samarbejde.

Pro Grege har et strategisk samarbejde med nogle af landets førende forskere fra University College Lillebælt (UCL) og Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet i Odense (SDU).

Dette samarbejde giver Kommuner der samarbejder med Pro Grege en række fordele:

  • Pro Grege vil altid være opdateret med den nyeste forskningsmæssige viden fra ind- og udland
  • Kommuner der indgår samarbejde med Pro Grege vil kunne få direkte adgang til studerende fra UCL og SDU og vil for eksempel kunne anvende denne indgang til at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til kommunen
  • Projekter kan eventuelt samfinansieres med forskningsenhederne på UCL og SDU
Jacob Askham-Christensen

Jacob
Askham-Christensen

Adm. direktør, ph.d.

Jacob har en baggrund som forsker og underviser på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Her underviste han blandt andet i offentlig forvaltning, økonomistyring og organisationsteori på Masteruddannelsen i Public Management.

Derudover har Jacob via kurser i ind- og udland samt et ophold som gæsteforsker på Oxford University specialiseret sig i anvendt økonometri og herunder big-data-baserede analyser.

Jacob brænder imidlertid for praksis, og benytter derfor sin dybe organisatoriske indsigt i samspil med hans erfaringer med big-data til at videreudvikle den offentlige sektor.

Helle Sofie Dedenroth Larsen

Helle Sofie
Dedenroth Larsen

Fagligt fyrtårn, MPA | Integrationsområdet

Helle Sofie Dedenroth Larsen har baggrund som MPA med speciale i retssikkerhed og har gennem de seneste 5 år været leder for en af landets bedste integrationsindsatser.  Helle har indgående kendskab til både lovgivning, økonomistyring, metoder og praksis inden for integrationsområdet og har gennem en række år leveret viden til fagprofessionelle personer og netværk (Ministrer, ministerier, styrelser og KL). Senest i forbindelse med revideringen af integrationsloven i 2016.

Udover at medvirke til at kvalificere analyser inden for integrationsområdet, tilbyder Helle serviceeftersyn på integrationsindsatserne i kommunerne. Dette med henblik på veltilrettelagt økonomistyring og udnyttelse forbedringspotentialer ud fra eksisterende ressourcer. Helle tilbyder også opkvalificerende forløb, kvalitetssikring af udbudsmateriale fra anden aktør samt fundraising og projektledelse inden for kommunalt tværgående integrationsprojekter.

lea

Lea
Møller Vilhelmsen

Fagligt fyrtårn | Økonomisk-administriative område

Lea har arbejdet i kommuner, konsulenthuse og hos en IT-leverandør til det offentlige, som både analyse- og økonomikonsulent og som projektleder. Lea har stor erfaring med analyser fra beskæftigelses-, social, kulturområdet, samt tværgående analyser af borgerservice, løn, økonomi og IT. Lea arbejder med en kombination af kvalitative metoder og underbygger med konkrete data og stikprøver fra konkrete sager.

Lea har arbejdet med procesoptimering på en række fagområder og anvender LEAN-baserede principper som en integreret del af analyserne. Lea arbejder medarbejderdrevet og har haft succes med at identificere relevante forbedringsforslag, som reelt kan implementeres med medarbejderne.

Fagligt fyrtårn på det økonomisk-administrative da Lea i mange år har arbejdet med optimering af processer i økonomi- og lønfunktioner, med sammenlægning af administrative enheder og konfliktløsning mellem forskellige administrative fagligheder.

Dichte

Benedichte
Tønnesen

Praktikant

Benedichte er i gang med sin uddannelse på Syddansk universitet og i den forbindelse ville hun gerne have et semester med fokus på praksis, hvorfor hun gerne ville i praktik hos Pro Grege.

Benedichtes primære interesseområder er det specialiserede område, hvor hun har tidligere været markarbejder, hvilket har resulteret i et stort indblik i området. Når dette kombineres med en stærk faglighed, er det tydeligt at Benedichte er et fagligt fyrtårn in spe.

Benedichte har tidligere udnyttet sin viden til at foretage analyser af økonomistyringen på det specialiserede voksenområde.

Telefon: 42619131
CVR:
5260 Odense S.
Egelykkevej 10