Optimering Previous item Evaluering Next item Big-data

Optimering

Organisations- og effektiviseringsanalyser

Pro Greges effektiviseringsanalyser gennemføres med udgangspunkt i vores velafprøvede to-fase-model. I første fase estimerer vi omprioriteringspotentialet på et givent område ved hjælp af big-data-baserede benchmarkinganalyser. Dernæst gennemføres en uddybende kvalitativ kortlægning af, hvilke konkrete og implementerbare tiltag der skal gennemføres, hvis omprioriteringspotentialet skal indfries.

En metaevaluering af effektiviseringsanalyser viser, at der er et varmetab på mellem 30-70 procent i forhold til indfrielsen af et estimeret omprioriteringspotentiale. Derfor anbefaler Pro Grege, at der som led i effektiviseringsanalyserne udarbejdes en implementeirngsplan og at man i den forbindelse overvejer om der er behov for at tilføre organisationen ekstra ressourcer i en kortere periode med henblik på at undgå varmetabet. I den sammenhæng tilbyder Pro Grege interim ansættelser, hvor vores erfarne konsulenter bistår kommunerne med implementeringen af optimeringstiltagene.

Vores specialer:

  • Integration (evt. særmålinger på ikke offentligt tilgængelige data fx vedr. faglig og geografisk mobilitet)
  • Beskæftigelse (ADP, SDP, KTH + evt. specifikke undergrupperinger som fx AC-ledige)
  • Specialiserede socialområde for voksne
  • Specialiserede socialområde for børn
  • Skoleområdet
  • Ældreområdet
Telefon: 42619131
CVR:
5260 Odense S.
Egelykkevej 10