Økonomistyring Previous item Interim ansættelse Next item Evaluering

Økonomistyring

Økonomi- og evidensbaseret effektstyring

Udover at bistå kommunerne med videreudvikle økonomistyringen, og herunder den evidensbaserede effektstyring på de store velfærdsområder, så underviser Pro Greges medarbejdere i økonomistyring på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Derudover er Pro Grege reviewer på videnskabelige artikler om kommunaløkonomi.

Vi hjælper med:

  • Budgetlægning
  • Udgiftspolitik
  • Økonomistyring
Telefon: 42619131
CVR:
5260 Odense S.
Egelykkevej 10