Interim ansættelse Previous item Kompetenceudvikling Next item Økonomistyring

Interim ansættelse

Interim ansættelse / ledelse

Pro Grege tilbyder interim ansættelser, hvor vores erfarne medarbejdere i kortere eller længere perioder kan varetage en lang række centrale kommunale opgaver, fx i forbindelse med ordinært ansattes sygefravær, barsler og lignende.

I forlængelse af effektiviseringsanalyser kan Pro Greges medarbejdere interim ansættes til at minimere varmetabet i forbindelse med indfrielsen af omprioriteringspotentialet.

Telefon: 42619131
CVR:
5260 Odense S.
Egelykkevej 10